Produkty Silniční vláčky Trubač Na prodej

Expozice sakrálního umění

Mnohé ze zde vystavených sakrálních předmětů jsou lidovým produktem. Nejsou z hlediska technického dokonalé. Pro naše předky však byly především upřímnou modlitbou a výrazem úcty k Bohu a jeho svatým. Oficiálním otevřením kozlovické expozice sakrálního umění (9. října 2007 v rámci Svatováclavského hudebního festivalu) tak navazuje provozovatel muzea na poklad dědictví našich předků, který má v tomto kraji svou váženou tradici a historii.

Ze sakrálních obrazů této kozlovické expozice je pozoruhodný například velký obraz sv. Vincenta z 18. století, či obraz tzv. „Církve vítězící“, malovaný olejovými barvami na plátno také z 18. století. Jako celek je unikátníKřížová cesta malovaná na plátně z 19. století. Za povšimnutí stojí také tzv. domácí oltáře z jižní Moravy z 19. a 20. století či děkovné malby Ex Votto (věc zaslíbená) malované na dřevěných deskách z přelomu 17. – 18. století. Cenné jsou také tzv. Lahve dovednosti – lidová tvořivost z 19. století, povětšinou se zobrazením Kalvárie. Exkluzivní je např. Svatováclavská bible z roku 1677, tištěná v Praze, či unikátní středověký gotický misál z 15. století i tzv. Vratislavský misál z roku 1505.

Hotel Šipka v Štramberku hodnocení